Prethodni korak: potreban hardware

Uz sav gore opisan hardware, trebat će i nešto softwarea. Prvenstveno za razvoj Arduino sketcha. Tu je odabir raznolik, ovisno o željama koliko se daleko želi slijediti tutorial, a dio toga sam probao na različitim OS-ovima. Napominjem da su svi besplatni za korištenje.

Lista isprobanog i korištenog softwarea:

na Windowsima
Arduino IDE 1.6.3
Fritzing 0.9.2
Android Studio 1.0.1
na Linux Ubuntu 15.04
Arduino IDE 1.0.5
Fritzing 0.9.0
na Androidu aplikacije dostupne na Google Play
Alkoino
ArduDroid

Obavezan je Arduino IDE jer će se njime razvijati Arduino sketch. Fritzing mi je služio za izradu elektroničke scheme, a svakako ga preporučam za korištenje u svim Arduino projektima. Kako su oba programa bitno korištena za potrebe tutoriala, isprobani su na Windowsima i Linuxu.

Android Studio je korišten za izradu Android aplikacije, poprilično je opsežan i moćan iako se velik dio njegovih mogućnosti ovdje neće koristiti. Alternativa za izradu Android aplikacije je korištenje Eclipsea s instaliranim Android SDK-om.

Android aplikacija Alkoino je moj krajnji rezultat ovog projekta te je dostupna za preuzimanje na Google Playu. Završetkom dijela Arduino tutoriala koji se odnosi na sam Arduino modul, odmah se može koristiti, ne mora se do kraja slijediti tutorial izrade vlastite Android aplikacije.

Android aplikacija ArduDroid dostupna je na Google Playu i nije moje djelo, ali koristit će se za testiranje ispravnosti komunikacije Arduino Bluetooth modula s Android mobitelom.

Sljedeći korak: početno sastavljanje Arduino modula