Arduino IR daljinski upravljač tutorial

U većini Arduino starter kitova nalaze se infrared (IR) senzor i daljinski upravljač koji su dobra kombinacija za igrarije s Arduino sketchevima koji najčešće prate takve starter kitove. Međutim, oni se mogu i korisnije upotrijebiti. Zanimalo me mogu li ih iskoristiti kako bi daljinski upravljač služio za upravljanje video playerima na PC-u.

Mogu se iskoristiti, pa čemu onda stati samo na korištenju daljinskog iz Arduino starter kita kada se može upogoniti i neki drugi daljinski, pogotovo ako se ne koristi za originalni uređaj uz koji je došao. U principu, svaki se daljinski može iskoristiti za upravljanje video playerom na PC-u.

tutorial_web_img10

Kroz ovaj tutorial pretvorit ću kompatibilan Arduino UNO (ne koristim originalan, ali nema razlike) u USB HID (human interface device) tipkovnicu kojom će se slati naredbe, odnosno pritisnute tipke ili kombinacije tipki video playeru. Daljinskim će se poslati akcije (play, pause, stop, volume up, down i sve ostale) VLC-u, GOM-u, YouTubeu, Netflixu ili Kodiju u mojim primjerima, ali to ne sprečava korištenje bilo kojeg od playera, video, audio ili nekog potpuno drugačijeg programa. I to iz razloga što Arduino pretvaram u USB tipkovnicu. Da bi se to izvelo, bit će potrebno malo i reprogramirati Arduino, odnosno loadati prilagođeni firmware, ali naoko kompliciran posao može se jednostavno odraditi.

Komponente

Od samih korištenih komponenti nema neke specijalne nabave, sve se već nalazi u većini Arduino starter kitova:

 • Arduino UNO pločica (originalna ili kompatibilna)
 • IR senzor (u starter kitu sam dobio senzor AX-1838HS)
 • minijaturni breadboard
 • tri kabla za spajanje breadboarda s Arduino UNO

Nabrojene komponente samo treba pospojiti prema slici:

tutorial_web_img20

Ovdje je potrebno jedino pripaziti na raspored pinova na IR senzoru. Nemaju svi isti raspored tako da je najbolje pronaći na netu datasheet korištenog senzora. U mom primjeru datasheet je na linku.

Konkretno, moje spojene komponente izgledaju ovako:

tutorial_web_img40

Hardverski smo gotovi i dalje preostaje programiranje za što koristim Arduino IDE.

Device Firmware Update

Prije nego se krene s programiranjem, potrebno je provjeriti može li se Arduino prebaciti u protokol putem kojeg je moguć update firmwarea. Prebacivanje na protokol DFU (Device Firmware Update) čime će biti omogućen update nije kompliciran. Dovoljno je prilikom uključenog Arduina kratko spojiti označene konektore na sekundu do dvije:

tutorial_web_img30

Primjer kako se to u praksi radi može se vidjeti u videu:

Nakon ove akcije, Arduino je prebačen u DFU i u Windows Device Manageru će se pojaviti novi uređaj. Ako se ne instaliraju automatski driveri, a vrlo je vjerojatno da se neće, moraju se instalirati ručno. Sami driveri dolaze u sklopu softwarea Atmel FLIP koji se mora instalirati zbog koraka koji tek slijede jer će se putem FLIP-a mijenjati firmware. Atmel FLIP može se skinuti s lokacije nakon čega ga je potrebno instalirati. Kada se instalira, mogu se ručno instalirati i driveri u Device Manageru, u mom slučaju instalirao sam Arduino UNO s ATmega16U2 chipom:

Slično je i ukoliko se radi na Linuxu, a razlozi za sve akcije i dodatne upute mogu se naći na linku.

Ukoliko su gornje akcije bile uspješne, Arduino se može odspojiti s PC-a (izlazak iz DFU-a) jer još nismo krenuli sa zamjenom firmwarea, a pločica nam je dalje potrebna za testiranje sketcha.

Prvi testni program

Krenimo i s programiranjem u Arduino IDE-u.

Za početak, potreban je sketch koji će se uploadati na Arduino. Ovo je jednostavan sketch kojim će se provjeriti rad IR senzora i daljinskog upravljača.

/*************************************************
*                        *
* Arduino IR daljinski upravljač        *
*                        *
* Autor: Darko Golner, 2016.          *
*                        *
*************************************************/

// IRremote library
#include <IRremote.h>

// za indikator rada koristi se interni LED
int ledPin = 13;

// signal daljinskog očitava se na pinu A0
int Recv_PIN = A0;
IRrecv irrecv(Recv_PIN);
decode_results results;

// setup programa
void setup() {
 // definiranje korištenja interne LED-ice
 pinMode(ledPin, OUTPUT);
 digitalWrite(ledPin, LOW);
 
 // početak serijske komunikacije
 Serial.begin(9600);
 
 // pokretanje IR receivera
 irrecv.enableIRIn();
}

// glavna procedura programa
void loop() {
 // procesirati će se rezultati očitanja IR senzora
 if (irrecv.decode(&results)) {
  // ispis koda tipke na Serial Monitor
  Serial.println(results.value, HEX);

  // signaliziranje da je zaprimljen kod iz IR senzora
  digitalWrite(ledPin, HIGH);
  delay(100);
  digitalWrite(ledPin, LOW);

  // prihvaćanje sljedeće vrijednosti
  irrecv.resume();
 }

 delay(500);
}

U sketchu koristim library IRremote koji ne dolazi s Arduino IDE-om tako da je library potrebno skinuti s lokacije. Potrebno je skinuti cijeli library Arduino-IRremote-master.zip.

Nakon što se instalira library u IDE, može uzrokovati greške prilikom verifikacije i uploada ovog sketcha u Arduino IDE-u. IDE javlja grešku prilikom tih akcija jer je u konfliktu s instaliranim RobotIRremote libraryem. Greška s konfliktom možda će biti riješena s novim verzijama Arduino IDE-a (ovdje koristim verziju 1.6.3). Da bi do daljnjega izbjegli greške, library RobotIRremote mora se privremeno premjestiti, postoji i diskusija na tu temu.

Sada bi trebali biti uspješni Verify i Upload. Nakon uploada, može se odmah pokrenuti i Serial Monitor radi praćenja testiranja rada.

Pritiskom na tipku daljinskog upravljača, u Serial Monitoru morao bi biti vidljiv heksadecimalni kod tipke, a interni LED Arduina morao bi zatreperiti. Ako se to ne dogodi, potrebno je provjeriti konekciju pinova IR senzora i da li je output pin senzora spojen na pin A0 kao što je definirano u sketchu. U ovom primjeru dobro je provjeriti u Serial Monitoru i kako se drugi daljinski upravljači ponašaju jer svaki šalje svoje kodove tipki. Ovu osobinu iskoristit ću u kreiranju sketcha kojim će biti podržano više različitih daljinskih, a Arduino će moći prepoznati s kojim radi. Pritiskom na tipku, prebacit će se na mapiranje kodova tipki pripadnog daljinskog. Zbog toga je najbolje za svaku pritisnutu tipku daljinskog odmah zabilježiti koji je njen pripadni heksadecimalni kod. To ću iskoristiti u sljedećem sketchu i to će biti proof of concept prije nego krenem s konačnim sketchom.

Drugi testni program koji nešto i radi

Sljedeći sketch će za pritisnutu tipku Volume Up na daljinskom poslati pripadni kod tipke Up (strelica ) na USB HID tipkovnici. Isto će vrijediti za tipku Volume Down na daljinskom koja će poslati tipku Down (strelica ) na USB tipkovnici. Za tipku Play / Pause daljinskog poslat ću kod tipke Space na tipkovnici. One će već sada poslužiti za pravi test radi li daljinski s video playerom jer dosta njih tipku Space mapira s akcijama Play i Pause, a tipke Up i Down služe za reguliranje glasnoće.

Prvi je korak popisati heksadecimalne kodove tipki Volume Up, Volume Down i Play / Pause na daljinskom što znači pritisnite svaku od tipki daljinskog i kopirajte vrijednosti koje se vide u Serial Monitoru. Također, kopirajte i vrijednost koda koji se pojavi kada dugo držite pritisnutu tipku.

Drugi je korak pronaći pripadni kod tipke na tipkovnici. Ovdje se ne radi o ASCII kodu slova na tipkovnici nego o kodu tipke USB tipkovnice. Kodovi, odnosno brojevi tipki USB tipkovnice mogu se preuzeti ovdje. Za potrebe sketcha, broj iz dokumenta morat će se pretvoriti u heksadecimalan broj. Više detalja i objašnjenja o USB HID kodovima može se pronaći u originalnom dokumentu HID Usage Tables sa službenih stranica Universal Serial Bus (USB).

Konačno, kodovi daljinskog i tipkovnice moraju se mapirati u samom Arduino sketchu. Na kraju se kod USB HID-a šalje u sklopu buffera serijskom komunikacijom na USB prema PC-u. Sam sketch bi onda izgledao ovako:

/*************************************************
*                        *
* Arduino IR daljinski upravljač        *
*                        *
* Autor: Darko Golner, 2016.          *
*                        *
*************************************************/

// IRremote library
#include <IRremote.h>

// konstante kodova tipki USB tipkovnice
#define KEY_SPACE 0x2C // prema tablici je broj 44
#define KEY_UP 0x52 // prema tablici je broj 82
#define KEY_DOWN 0x51 // prema tablici je broj 81

// za indikator rada koristi se interni LED
int ledPin = 13;

// signal daljinskog očitava se na pinu A0
int Recv_PIN = A0;
IRrecv irrecv(Recv_PIN);
decode_results results;
// kod držanja pritisnute tipke na daljinskom
long keyPressed = 0x00000000;

// setup programa
void setup() {
 // definiranje korištenja interne LED-ice
 pinMode(ledPin, OUTPUT);
 digitalWrite(ledPin, LOW);
 
 // početak serijske komunikacije
 Serial.begin(9600);
 
 // pokretanje IR receivera
 irrecv.enableIRIn();
}

// glavna procedura programa
void loop() {
 // procesirati će se rezultati očitanja IR senzora
 if (irrecv.decode(&results)) {
  // buffer za slanje koda tipke
  uint8_t buf[8] = {0};
  
  // ako se ne radi o dugom pritisku tipke na daljinskom, uzima se očitan kod tipke
  // 0xFFFFFFFF je kod koji sam očitao prilikom dugog pritiska tipke na daljinskom
  if (results.value != 0xFFFFFFFF) {
   keyPressed = results.value;
  }
  
  // pritisnuta tipka Volume Up na daljinskom
  // 0xA05F20DF je kod koji sam očitao za Volume Up na daljinskom
  if (keyPressed == 0xA05F20DF) {  
   // punjenje buffera s USB HID kodom tipkovnice 
   buf[0] = 0;
   buf[2] = KEY_UP;
   // slanje buffera za pritisnute tipke (press key)
   Serial.write(buf, 8);
   buf[0] = 0;
   buf[2] = 0;
   // slanje buffera za otpuštanje tipke (release key)
   Serial.write(buf, 8);
  }  

  // pritisnuta tipka Volume Down na daljinskom
  // 0xA05FA05F je kod koji sam očitao za Volume Down na daljinskom
  if (keyPressed == 0xA05FA05F) {   
   // punjenje buffera s USB HID kodom tipkovnice   
   buf[0] = 0;
   buf[2] = KEY_DOWN;
   // slanje buffera za pritisnute tipke (press key)
   Serial.write(buf, 8);
   buf[0] = 0;
   buf[2] = 0;
   // slanje buffera za otpuštanje tipke (release key)
   Serial.write(buf, 8);
  }   

  // pritisnuta tipka Play / Pause na daljinskom
  // 0xA05F6897 je kod koji sam očitao za Play / Pause na daljinskom
  if (keyPressed == 0xA05F6897) {  
   // punjenje buffera s USB HID kodom tipkovnice   
   buf[0] = 0;
   buf[2] = KEY_SPACE;
   // slanje buffera za pritisnute tipke (press key)
   Serial.write(buf, 8);
   buf[0] = 0;
   buf[2] = 0;
   // slanje buffera za otpuštanje tipke (release key)
   Serial.write(buf, 8);
  }
  
  // signaliziranje da je zaprimljen kod iz IR senzora
  digitalWrite(ledPin, HIGH);
  delay(100);
  digitalWrite(ledPin, LOW);

  // prihvaćanje sljedeće vrijednosti
  irrecv.resume();
 }

 delay(500);
}

Potrebno je obratiti pozornost da se u sketchu ne koristi Serial Monitor jer u suprotnom šalje krive kodove kao USB HID tipkovnica (šalju se kodovi ispisa). Sketch se može probati uploadati na Arduino, ali neće kao takav odmah raditi. Razlog je što još nismo pretvorili Arduino u USB HID tipkovnicu uploadom firmwarea što je predmet sljedećih koraka.

Update Arduino firmwarea

Slijedi pretvaranje Arduina u USB HID tipkovnicu koja će biti pogonjena novim sketchom.

Za update firmwarea Arduina koristit ću ranije opisan Atmel FLIP. Arduino IDE koristit ću za upload sketcha u međukoraku. Jedino nedostaje novi firmware, konkretno koristit ću dva. Na linku nalaze se potrebni firmwarei, potrebno je skinuti oba koji se u trenutku pisanja zovu Arduino-keyboard-0.3.hex i Arduino-usbserial-uno.hex.

Dalje se treba pridržavati sljedećih koraka kako bi se updateao prvi firmware, uploadao sketch i updateao drugi firmware:

 1. kratkospojnikom prebaciti Arduino pločicu u DFU
 2. pomoću Atmel FLIP-a uploadati firmware Arduino-usbserial-uno.hex
 3. odspojiti Arduino pločicu, ponovno je spojiti i s Arduino IDE-om uploadati sketch
 4. ponovno kratkospojnikom prebaciti Arduino pločicu u DFU
 5. pomoću Atmel FLIP-a uploadati drugi firmware Arduino-keyboard-0.3.hex
 6. odspojiti Arduino pločicu, ponovno je spojiti te smo time dobili Arduino USB HID tipkovnicu

Gornji koraci moraju se ponavljati svaki put kada se želi uploadati novi sketch kojim će Arduinom postati USB HID tipkovnica.

Upload firmwarea kroz Atmel FLIP može se vidjeti u videu:

Sada je Arduino spreman da se daljinski upravljač koristi u nekom od video playera jer se Arduino ponaša kao USB tipkovnica.

Konkretan program IR daljinskog

Kao konačan sketch tutoriala dajem kompleksni program koji u sebi uključuje i nešto objektnog programiranja. Ideja je bila podržati više video playera, ali i daljinskih upravljača. Tu ću si pomoći koristeći klase (više o njima na linku). Popisao sam sve kodove tipki USB tipkovnice koje se koriste u playerima VLC, GOM i Kodi te video servisima YouTube i Netflix. Akcije u playerima okidaju se jednom ili kombinacijom tipki tako da unutar klase playera svaka metoda predstavlja jedno mapiranje akcije playera i tipke (ili njih dvije). To znači da sam za svaku metodu (player) popisao sve akcije i kombinacije tipki koje se odnose na VLC, GOM, YouTube, Netflix i Kodi. Klasa također sadržava i jedinstvenu metodu koja će se pozivati radi slanja kodova tipke (ili više njih) na USB kako bi simulirali tipkovnicu. Na sličan način je nastala i klasa daljinskog gdje sam mapirao korištene tipke daljinskog upravljača i njihove kodove. Svaki daljinski koji sam želio koristiti zbog toga je dobio vlastitu metodu. Kad se zbog svega gore opisanog obje klase instanciraju i razradi logika u glavnom programu, dobije se unificiranost prema kojoj je u principu nebitan player i daljinski jer osim što se postave na inicijalizaciji sketcha, tipkama na daljinskom ne samo da se može mijenjati odabrani player, nego se mogu mijenjati i daljinski upravljači. Konkretno, cijeli program je u priloženom:

/*************************************************
*                        *
* Arduino IR daljinski upravljač        *
*                        *
* Autor: Darko Golner, 2016.          *
*                        *
*************************************************/

// IRremote library
#include <IRremote.h>

// konstante kodova tipki USB tipkovnice
#define KEY_LEFT_CTRL 0x01
#define KEY_LEFT_SHIFT 0x02
#define KEY_LEFT_ALT 0x04
#define KEY_RIGHT_ALT 0x40
#define KEY_SPACE 0x2C
#define KEY_UP 0x52
#define KEY_DOWN 0x51
#define KEY_LEFT 0x50
#define KEY_RIGHT 0x4F
#define KEY_PLUS 0x57
#define KEY_MINUS 0x56
#define KEY_PAGEUP 0x4B
#define KEY_PAGEDOWN 0x4E
#define KEY_F 0x09
#define KEY_M 0x10
#define KEY_N 0x11
#define KEY_P 0x13
#define KEY_Q 0x14
#define KEY_S 0x16
#define KEY_X 0x1B
#define KEY_ENTER 0x28
#define KEY_BACKSLASH 0x31
#define KEY_F4 0x3D
#define KEY_F8 0x41

// true samo za debugiranje kroz Serial Monitor
bool debug = false;
// za indikator rada koristi se interni LED
int ledPin = 13;

// način upravljanja video playerom definira se klasom
class PlayerControls {
 public:
  // ime korištenog playera - nema praktičnu primjenu u radu
  String playerName;
  // univerzalne kontrole playera
  // po potrebi mogu se dodati nove kontrole
  uint8_t playStartPause[2] = {0x00, 0x00};
  uint8_t playStop[2] = {0x00, 0x00};
  uint8_t playForward[2] = {0x00, 0x00};
  uint8_t playRewind[2] = {0x00, 0x00};
  uint8_t playPrevious[2] = {0x00, 0x00};
  uint8_t playNext[2] = {0x00, 0x00};
  uint8_t volumeUp[2] = {0x00, 0x00}; 
  uint8_t volumeDown[2] = {0x00, 0x00};
  uint8_t volumeMute[2] = {0x00, 0x00};
  uint8_t fullScreen[2] = {0x00, 0x00};
  uint8_t exitPlayer[2] = {0x00, 0x00};
  // buffer za slanje koda tipke
  uint8_t buf[8] = {0};
  
  // pretvaranje kratice u naredbu za HID
  void sendKey(uint8_t chr[]) {
   // ispis u debug modu na Serial Monitor
   if (debug) {
    Serial.print(chr[0], HEX);
    Serial.println(chr[1], HEX);
   }
   // prazan kod
   if (chr[0] == 0x00 && chr[1] == 0x00) {
    buf[0] = 0;
    buf[2] = 0;
   }
   // poslan prvi kod
   if (chr[0] != 0x00 && chr[1] == 0x00) {
    buf[2] = chr[0];    
   }
   // poslana oba koda
   if (chr[0] != 0x00 && chr[1] != 0x00) {
    // za oba ista koda šalje se samo jedan
    if (chr[0] == chr[1]) {
     buf[0] = 0;
    } else {
     buf[0] = chr[0];
    }
    buf[2] = chr[1];
   }
   // ispis u debug modu na Serial Monitor
   if (debug) {
    Serial.print(buf[0], HEX);
    Serial.println(buf[2], HEX);
   }
   // slanje buffera za pritisnute tipke (press key)
   Serial.write(buf, 8);
   buf[0] = 0;
   buf[2] = 0;
   // slanje buffera za otpuštanje tipke (release key)
   Serial.write(buf, 8);
   delay(100);
  }
  
  // tipkovničke kratice za VLC media player
  void VLC() {
   playerName = "VLC";
   // Play / Pause: Space
   playStartPause[0] = KEY_SPACE;
   // Stop: s
   playStop[0] = KEY_S;
   // Very short forward jump: Shift + Right
   playForward[0] = KEY_LEFT_SHIFT; playForward[1] = KEY_RIGHT;
   // Very short backwards jump: Shift + Left
   playRewind[0] = KEY_LEFT_SHIFT; playRewind[1] = KEY_LEFT;
   // Previous: p
   playPrevious[0] = KEY_P;
   // Next: n
   playNext[0] = KEY_N;
   // Volume up: Ctrl + Up
   volumeUp[0] = KEY_LEFT_CTRL; volumeUp[1] = KEY_UP;
   // Volume down: Ctrl + Down
   volumeDown[0] = KEY_LEFT_CTRL; volumeDown[1] = KEY_DOWN;
   // Mute: m
   volumeMute[0] = KEY_M;
   // Fullscreen: f
   fullScreen[0] = KEY_F;
   // Quit: Ctrl + q
   exitPlayer[0] = KEY_LEFT_CTRL; exitPlayer[1] = KEY_Q;
  }
  
  // tipkovničke kratice za GOM Player
  void GOM() {
   playerName = "GOM";
   // Play / Pause: Space
   playStartPause[0] = KEY_SPACE;
   // Stop: Ctrl + Space
   playStop[0] = KEY_LEFT_CTRL; playStop[1] = KEY_SPACE;
   // Fast Forward (10 sec): Right Arrow
   playForward[0] = KEY_RIGHT;
   // Rewind (10 sec): Left Arrow
   playRewind[0] = KEY_LEFT;
   // Play Previous File (Chapter): Page Up
   playPrevious[0] = KEY_PAGEUP;
   // Play Next File (Chapter): Page Down
   playNext[0] = KEY_PAGEDOWN;
   // Player Volume Up: Up Arrow
   volumeUp[0] = KEY_UP;
   // Player Volume Down: Down Arrow
   volumeDown[0] = KEY_DOWN;
   // Mute: m
   volumeMute[0] = KEY_M;
   // Full Screen: Alt + Enter
   fullScreen[0] = KEY_LEFT_ALT; fullScreen[1] = KEY_ENTER;
   // Quit GOM Player: Alt + F4
   exitPlayer[0] = KEY_LEFT_ALT; exitPlayer[1] = KEY_F4;
  }
  
  // tipkovničke kratice za YouTube Player
  void YouTube() {
   playerName = "YouTube";
   // Play / Pause: Space
   playStartPause[0] = KEY_SPACE;
   // Very short forward jump: Right Arrow
   playForward[0] = KEY_RIGHT;
   // Very short backwards jump: Left Arrow
   playRewind[0] = KEY_LEFT;
   // Play Previous Video: Shift + p
   playPrevious[0] = KEY_LEFT_SHIFT; playPrevious[1] = KEY_P;
   // Play Next Video: Shift + n
   playNext[0] = KEY_LEFT_SHIFT; playNext[1] = KEY_N;
   // Volume up: Up Arrow
   volumeUp[0] = KEY_UP;
   // Volume down: Down Arrow
   volumeDown[0] = KEY_DOWN;
   // Mute: m
   volumeMute[0] = KEY_M;
   // Fullscreen: f
   fullScreen[0] = KEY_F;
  }
  
  // tipkovničke kratice za Netflix Movie Player
  void Netflix() {
   // pošto je većina kratica ista kao i za YouTube, koristit će se njegove
   YouTube();
   playerName = "Netflix";
   // nekorištene kratice se inicijaliziraju
   playPrevious[0] = 0x00;
   playPrevious[1] = 0x00;
   playNext[0] = 0x00;
   playNext[1] = 0x00;
  }
  
  // tipkovničke kratice za Kodi
  void Kodi() {
   playerName = "Kodi";
   // Play/Pause: Space
   playStartPause[0] = KEY_SPACE;
   // Stop: x
   playStop[0] = KEY_X;
   // Seek step forward: Right Arrow
   playForward[0] = KEY_RIGHT;
   // Seek step backward: Left Arrow
   playRewind[0] = KEY_LEFT;
   // Previous: Page Down
   playPrevious[0] = KEY_PAGEDOWN;
   // Next: Page Up
   playNext[0] = KEY_PAGEUP;
   // Volume up: +
   volumeUp[0] = KEY_PLUS;
   // Volume down: -
   volumeDown[0] = KEY_MINUS;
   // Mute: F8
   volumeMute[0] = KEY_F8;
   // Fullscreen: Right Alt + q
   fullScreen[0] = KEY_RIGHT_ALT; fullScreen[1] = KEY_Q;
   // Quit: Alt + F4
   exitPlayer[0] = KEY_LEFT_ALT; exitPlayer[1] = KEY_F4;
  }

};

// rad s daljinskim upravljačem definira se klasom
class RemoteControls {
 public:
  // naziv daljinskog upravljača - nema praktičnu primjenu u radu
  String playerName;
  // gumbi kontrola na daljinskom upravljaču
  // po potrebi mogu se dodati nove kontrole
  long onOff;
  long longPress;
  long playStartPause;
  long playStop;
  long playForward;
  long playRewind;
  long playPrevious;
  long playNext;
  long volumeUp;
  long volumeDown;
  long volumeMute;
  long fullScreen;  
  long button0;
  long button1;
  long button2;
  long button3;
  long button4;
  long button5;
  long button6;
  long button7;
  long button8;
  long button9;
  // buffer za slanje koda tipke
  uint8_t buf[8] = {0};
  
  // blink interne LED-ice
  void blinkLED() {
   digitalWrite(ledPin, HIGH);
   delay(100);
   digitalWrite(ledPin, LOW);
  }

  // blink Caps Lock na tipkovnici - koristi se kao oznaka promjene daljinskog
  void blinkCapsLock() {
   buf[2] = 0x39;
   Serial.write(buf, 8);
   buf[0] = 0;
   buf[2] = 0;
   Serial.write(buf, 8);
   delay(500);
   buf[2] = 0x39;
   Serial.write(buf, 8);
   buf[0] = 0;
   buf[2] = 0;
   Serial.write(buf, 8);
   delay(100);  
  }
  
  // mapiranje kodova za Arduino starter kit daljinski
  long switchToStarterKitRemote = 0xFF629D; // gumb CH
  void StarterKitRemote() {  
   playerName = "StarterKitRemote";
   onOff = 0x00; // nije mapirano
   longPress = 0xFFFFFFFF;
   playStartPause = 0xFFC23D;
   playStop = 0x00; // nije mapirano
   playForward = 0xFF02FD;
   playRewind = 0xFF22DD;
   playPrevious = 0xFFA25D;
   playNext = 0xFFE21D;
   volumeUp = 0xFFA857;
   volumeDown = 0xFFE01F;
   volumeMute = 0x00; // nije mapirano
   fullScreen = 0x00; // nije mapirano
   button0 = 0xFF6897;
   button1 = 0xFF30CF;
   button2 = 0xFF18E7;
   button3 = 0xFF7A85;
   button4 = 0xFF10EF;
   button5 = 0xFF38C7;
   button6 = 0xFF5AA5;
   button7 = 0xFF42BD;
   button8 = 0xFF4AB5;
   button9 = 0xFF52AD;
  }
  
  // mapiranje kodova za AverMedia RM-KS daljinski
  long switchToAverMedia = 0xA05F10EF; // gumb Source
  void AverMedia() {  
   playerName = "AverMedia";
   onOff = 0xA05F807F;
   longPress = 0xFFFFFFFF;
   playStartPause = 0xA05F6897;
   playStop = 0xA05F18E7;
   playForward = 0xA05FB847;
   playRewind = 0xA05F38C7;
   playPrevious = 0xA05FC03F;
   playNext = 0xA05F40BF;
   volumeUp = 0xA05F20DF;
   volumeDown = 0xA05FA05F;
   volumeMute = 0xA05F609F;
   fullScreen = 0xA05F6A95;
   button0 = 0xA05F48B7;
   button1 = 0xA05F906F;
   button2 = 0xA05F50AF;
   button3 = 0xA05FD02F;
   button4 = 0xA05F30CF;
   button5 = 0xA05FB04F;
   button6 = 0xA05F708F; 
   button7 = 0xA05FF00F;
   button8 = 0xA05F08F7;
   button9 = 0xA05F8877;     
  }

};

// signal daljinskog očitava se na pinu A0
int Recv_PIN = A0;
IRrecv irrecv(Recv_PIN);
decode_results results;
// kod držanja pritisnute tipke na daljinskom
long keyPressed = 0x00000000;

// deklaracija varijable playera
PlayerControls *player;
// deklaracija varijable daljinskog
RemoteControls *remote;

// setup programa
void setup() {
 // definiranje korištenja interne LED-ice
 pinMode(ledPin, OUTPUT);
 digitalWrite(ledPin, LOW);
 
 // početak serijske komunikacije
 Serial.begin(9600);
 
 // pokretanje IR receivera
 irrecv.enableIRIn();
 
 // instanciranje video playera
 player = new PlayerControls();
 // na inicijalizaciji Arduina koristim video player VLC
 player->VLC();
 
 // instanciranje daljinskog upravljača
 remote = new RemoteControls();
 // na inicijalizaciji Arduina koristim daljinski AverMedia
 remote->AverMedia();
}

// glavna procedura programa
void loop() {
 // procesirati će se rezultati očitanja IR senzora
 if (irrecv.decode(&results)) {
  // ispis u debug modu na Serial Monitor
  if (debug) {
   Serial.println(results.value, HEX);
  }
  // signaliziranje da je zaprimljen kod iz IR senzora
  remote->blinkLED();
  
  // ako se ne radi o dugom pritisku tipke na daljinskom, uzima se očitan kod tipke
  if (results.value != remote->longPress) {
   keyPressed = results.value;
  }
  
  // svaka tipka na daljinskom ima mapiranje s akcijom video playera
  // pritisnuta tipka On / Off na daljinskom šalje video playeru akciju izlaza
  if (keyPressed == remote->onOff) {   
   player->sendKey(player->exitPlayer);
  }
  // pritisnuta tipka na daljinskom šalje pripadnu akciju video playeru
  if (keyPressed == remote->playStartPause) {
   player->sendKey(player->playStartPause);
  }
  if (keyPressed == remote->playStop) {
   player->sendKey(player->playStop);
  } 
  if (keyPressed == remote->playForward) {
   player->sendKey(player->playForward);
  }
  if (keyPressed == remote->playRewind) {
   player->sendKey(player->playRewind);
  }
  if (keyPressed == remote->playPrevious) {
   player->sendKey(player->playPrevious);
  }
  if (keyPressed == remote->playNext) {
   player->sendKey(player->playNext);
  }
  if (keyPressed == remote->volumeUp) {
   player->sendKey(player->volumeUp);
  }
  if (keyPressed == remote->volumeDown) {
   player->sendKey(player->volumeDown);
  }
  if (keyPressed == remote->volumeMute) {
   player->sendKey(player->volumeMute);
  }
  if (keyPressed == remote->fullScreen) {
   player->sendKey(player->fullScreen);
  }
  
  // proizvoljno su definirane akcije prema tipkama daljinskog
  // tipka 0 na daljinskom instancira video player - reset odabranog playera
  if (keyPressed == remote->button0) {
   player = new PlayerControls();
   remote->blinkCapsLock();  
  }
  // tipka 1 na daljinskom postavlja mapiranje akcija koje se šalju VLC-u
  if (keyPressed == remote->button1) {
   player = new PlayerControls();
   player->VLC();
   remote->blinkCapsLock();
  }
  // tipka 2 na daljinskom postavlja mapiranje akcija koje se šalju GOM-u
  if (keyPressed == remote->button2) {
   player = new PlayerControls();
   player->GOM();
   remote->blinkCapsLock();
  }
  // tipka 3 na daljinskom postavlja mapiranje akcija koje se šalju YouTubeu
  if (keyPressed == remote->button3) {
   player = new PlayerControls();
   player->YouTube();
   remote->blinkCapsLock();
  }
  // tipka 4 na daljinskom postavlja mapiranje akcija koje se šalju Netflixu
  if (keyPressed == remote->button4) {
   player = new PlayerControls();
   player->Netflix();
   remote->blinkCapsLock();
  }
  // tipka 5 na daljinskom postavlja mapiranje akcija koje se šalju Kodiu
  if (keyPressed == remote->button5) {
   player = new PlayerControls();
   player->Kodi();
   remote->blinkCapsLock();
  }
  
  // proizvoljno je omogućeno da se mogu mijenjati daljinski prema pritisnutoj tipki
  // tipkom na daljinskom iz Arduino starter kita mijenjaju se pripadni kodovi za očitavanje
  if (keyPressed == remote->switchToStarterKitRemote) {
   remote = new RemoteControls();
   remote->StarterKitRemote();
   remote->blinkCapsLock();
  }
  // tipkom na daljinskom AverMedia TV kartice mijenjaju se pripadni kodovi za očitavanje 
  if (keyPressed == remote->switchToAverMedia) {
   remote = new RemoteControls();
   remote->AverMedia();
   remote->blinkCapsLock();
  }

  // prihvaćanje sljedeće vrijednosti
  irrecv.resume();
 }

 delay(500);
}

Nakon novog uploada sketcha prema gornjim koracima updatea firmwarea (ponavljanje gornjih koraka 1. – 6.) imamo mnogo moćniju Arduino USB HID tipkovnicu koja će služiti kao daljinski za upravljanje video playerima.

Download materijali

PDF tutorial
USB_Keyboard_Keys.pdf
ir_controler_tutorial.ino
ir_controler_tutorial_poc.ino
ir_controler.ino

Dodatni linkovi

IR-RemoteControl
https://arduino-info.wikispaces.com/IR-RemoteControl

Updating the Atmega8U2 and 16U2 on an Uno or Mega2560 using DFU
https://www.arduino.cc/en/Hacking/DFUProgramming8U2

HID Information
http://www.usb.org/developers/hidpage/