GdjeSuKamere – karta lokacija kamera za nadzor brzine

Na stranici http://www.darko-golner.com/gdjesukamere-karta/ možete vidjeti kartu svih prijavljenih lokacija kamera za nadzor brzine. Iste se lokacije učitavaju u GdjeSuKamere Android aplikaciju i periodički se ažuriraju.