Chatbot Ara

Osobni projekt chatbot Ara i Android aplikacija bankAra

 

Ara

Chatbot Ara i trenutno pripadna Android aplikacija bankAra moj su osobni projekt koji koristi AI (Artificial Intelligence – umjetna inteligencija), a namjera je izrada chatbota koji bi odgovorio na financijska pitanja korisnika na hrvatskom jeziku.

Ara je vertikalan AI – fokus je na obavljanju jedne skupine poslova, konkretno uloge financijskog pomoćnika za razliku od horizontalnog AI-a kao što su npr. Amazon Alexa, Microsoft Cortana i Apple Siri koji pokrivaju široko područje djelovanja.
U budućnosti, Ara bi se uklopila u FinTech kao virtualni financijski asistent koji prati korisnikove financije i daje korisne savjete. Također, dugoročan cilj je i ulazak u PSD2 (Payment Services Directive 2) čime bi korisnici dobili financijski chatbot za otvoreno bankarstvo u Hrvatskoj. Za krajnjeg korisnika to samo znači jednostavniji pristup osobnim financijama koristeći chatbot Ara umjesto drugih rješenja koja dolaze na hrvatsko tržište.

Za sada je komunikacija s chatbotom Ara samo na hrvatskom jeziku.

Na inozemnom tržištu uzor je KAI Banking tvrtke Kasisto koji se predstavlja kao dio lifestyle bankinga, a radi se o virtualnom asistentu, odnosno konverzacijskoj AI platformi. Još jedan uzor je online banka Revolut i njena aplikacija koja pruža jednostavno bankarenje, a dostupna je i u Hrvatskoj.

Kao što rastu očekivanja korisnika u domeni financija, tako raste i korištenje umjetne inteligencije, strojnog učenja i chatbotova u bankarstvu, ali prvenstveno na inozemnom tržištu i u eksperimentalnoj fazi jer nema dovoljno hrabrosti u zamjeni postojećih oblika on line bankarenja i financijskog savjetovanja. Na hrvatskom tržištu, ovdje vidim priliku za chatbot Ara i aplikaciju bankAra kao oblik financijskog pomoćnika.

S aspekta banaka, brojne su prednosti korištenja chatbotova:

  • ušteda troškova – smanjenje potrebe za call agentima, laka integracija u postojeće sustave ukoliko su dovoljno fleksibilni
  • lakoća korištenja – intuitivnije korištenje naspram postojećih aplikacija
  • financijsko savjetovanje – putem chatbota je lakše objasniti klijentu troškove, umjetna inteligencija može lakše pratiti klijentove navike, formirati budžet, davati preporuke i savjete kako bolje upravljanja financijama, po uvjetom klijentove privole
  • privlačnost novim generacijama klijenata – millennialsi traže nove načine komunikacije, umjesto poslovnice ili postojeće online bankarske aplikacije radije bi koristili chat aplikacije koje im se odmah obraćaju i usmjeravaju ih za njih prave proizvode i usluge

Ovo navodim samo kao pogled na budući razvoj i moguće smjerove jer se chatbot Ara može integrirati u bankovne sustave.

Uz nabrojene prednosti, navest ću i nedostatke koji će s dovoljno vremena polako nestajati:

  • ograničene mogućnosti dijaloga – zbog različitih načina postavljanja zahtjeva prema chatbotu izazovno je prepoznati pravo pitanje
  • višejezičnost – teško je pokriti višejezičnost, većinom je naglasak na engleskom dok primjerice hrvatski nije zastupljen – za hrvatski vidim priliku u chatbotu Ara
  • chatbot ne daje odgovore na višestruka pitanja odjednom
  • nisu svi korisnici upoznati s chatbotovima ili zbog slabijeg razumijevanja nije im ugodno koristiti ih

Preuzmite i kratak letak chatbota.

Android aplikacija bankAra kao i cijeli projekt je u fazi prototipa. Zbog toga još uvijek nije objavljena na Google Play.

Možete je isprobati preuzimanjem s ove stranice ili preuzimanjem putem QR koda:

bankAra

Slobodno mi pošaljite prijedloge i komentare na mail.